1280. Mestverwerking Kunst Ecoservice te Sluiskil

Opslag en bewerking van organische meststoffen en tankcleaning van vrachtwagens te Sluiskil.

Procedure en adviezen

Beoordeling
06-08-2002 Adviesaanvraag
03-04-2003 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeert op inhoudelijke gronden dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die noodzaken tot het volgen van een m.e.r. procedure.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ruud Jansen
dr. ir. Bram Klapwijk
ing. Cees Roos

Voorzitter: dr. Ad Lansink
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kunst EcoService B.V.

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018