1282. Brakgrondwaterwinning Heineken Zoeterwoude

Bij deze m.e.r. gaat het om de grondwaterwinning van 10 miljoen m3/jaar voor inname van (proces)water voor de brouwerij te Zoeterwoude. Eventueel volgt een infiltratie van 5 miljoen m3/jaar in de bodem van het concentraat, dat is ontstaan na zuivering van het gewonnen grondwater. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-08-2002 Datum kennisgeving
21-08-2002 Ter inzage legging van de informatie
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
05-03-2003 Datum kennisgeving
05-03-2003 Ter inzage legging van de informatie
28-04-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen a

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie, die augustus 2002 is gepubliceerd, bleek een incorrecte levenscyclusanalyse te bevatten. Deze analyse vormde de kern van de startnotitie en speelde een rol in de overwegingen over te beschouwen alternatieven. Initiatiefnemer heeft daarop de startnotitie ingetrokken en een nieuwe levenscyclusanalyse laten uitvoeren.  

In de nieuwe uitgebreide startnotitie is een aantal alternatieven ontwikkeld, beschreven en afgewogen. De Commissie adviseert een deel van de afweging te heroverwegen, alsmede gericht naar de toepassing van het water alternatieven te ontwikkelen. Tevens adviseert de Commissie om onderscheid te maken in een meest milieuvriendelijk alternatief en een meest milieuvriendelijke variant binnen het grondwateralternatief. De hydrologische gevolgen zijn cruciaal voor de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Blonk
drs. Joost van der Pluijm
dr. Paul Schot

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heineken Nederland Supply

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 09 jan 2008