1341. Vrijetijdspark De Blauwe Berg, Hoorn

vaststellen plan voor grootschalig vrijetijdspark   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-03-2003 Datum kennisgeving
18-03-2003 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
26-05-2004 Kennisgeving MER
26-05-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
07-09-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie speciale aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van inrichtingsalternatieven uitgaande van de verkeerssituatie, de leefbaarheid in het studiegebied en de ecohydrologische situatie. Verder is de beschrijving van de bezoekersstromen als belangrijk punt aangemerkt voor de effectbeschrijving. 

 

In het MER signaleerde de Commissie een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekortkomingen betroffen:

  • de onderbouwing van de bezoekersaantallen, verkeersintensiteiten en parkeermogelijkheden
  • de inzichtelijkheid van de voorgenomen
Met de aanvulling op het MER is op de bovengenoemde punten voldoende informatie beschikbaar gekomen.

De Commissie heeft geadviseerd de aanvulling op het MER alsnog ter inzage te leggen en de afweging van de informatie bij de besluitvorming inzichtelijk te maken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
drs. Harry Snel
ir. Kuindert van der Spek
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoorn

Bevoegd gezag
Hoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018