1356. Woningbouw Veenendaal-oost

het realiseren van het woongebied Veenendaal-oost met 3.000 tot 3.500 woningen plus bijbehorende voorzieningen, 3 ha bedrijven, 4 ha groen en 11 tot 15 ha open water.    .  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-05-2003 Datum kennisgeving
15-05-2003 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-10-2005 Kennisgeving MER
25-10-2005 Ter inzage legging MER
19-05-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies zijn als hoofdpunten voor het MER opgenomen: 

  • duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop rekening gehouden kan worden met de landschappelijke en ecologische waarden van de omgeving en over de bestuurlijke waarborgen voor de realisatie van de natuurontwikkelingszone buiten het plangebied;
  • in beeld brengen wat de invloed op de waterhuishouding van de omliggende gebieden is;
  • het weergeven van de consequenties van de ligging aan de toekomstige rondweg en rijksweg A12 en aandacht voor de ontsluiting.
 

Toetsing
In eerste instantie ontbrak informatie in het MER ten aanzien van lucht. Middels een aanvulling is deze informatie in voldoende mate verschaft. De Commissie in haar advies geeft nog aanbevelingen ten aanzien van de natuurontwikkelingszone, de bereikbaarheid van de woningbouwlocatie, de verkeersveiligheid, de aanleg van hoge of lage beplanting en de monitoring.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frans Claessen
ir. Peter van Eck
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V.

Bevoegd gezag
Veenendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007