1359. Structuurplan Rivierzone Vlaardingen

In het Stad&Milieugebied zullen bedrijven verplaatst worden, rondom het station centrum zullen voorzieningen worden gerealiseerd, op verschillende plaatsen zal woningbouw komen, tevens zal de wegeninfrastructuur worden aangepast en in het deelgebied Vijfsluizen/station Oost zal vooral ingezet worden op kantoorontwikkeling alsmede de ontwikkeling van recreatieve en anderszins maatschappelijke functies.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
21-05-2003 Adviesaanvraag
19-06-2003 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

geen 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Henk Janssen
ing. Ben Peters

Voorzitter: dr. Ad Lansink
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vlaardingen

Bevoegd gezag
Vlaardingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 19 mrt 2013