1369. Plusstrook A27 Utrecht richting Eemnes

De aanleg van een plusstrook op het traject A27 Utrecht-Noord – Eemnes.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-06-2003 Datum kennisgeving
16-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-03-2004 Kennisgeving MER
08-03-2004 Ter inzage legging MER
09-03-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-05-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER bevat de essentiële informatie die nodig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Het MER is helder en bondig geschreven en voorzien van goede illustraties.

Geadviseerd wordt bij de verdere besluitvorming te onderbouwen dat het in het MER aangegeven uitgangspunt voor de aanleg van dubbellaags ZOAB in lijn ligt met de bedoeling van de motie Eversdijk. Helder moet aangegeven worden hoe in de praktijk uitvoering gegeven wordt aan de verschillende onderdelen van de motie Eversdijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Adrie de Jong
ing. Dick Rooks
drs. Frank Saris
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 31 jan 2008