1398. Bedrijventerrein Hoeksche Waard

RICHTLIJNEN: De aanleg en het gebruik van een regionaal bedrijventerrein van 90 hectare bruto ten behoeve van bedrijven uit de Hoeksche Waard. SMB: De aanleg en het gebruik van een regionaal bedrijventerrein van 60 hectare ten behoeve van bedrijven uit de Hoeksche Waard. rSMB: De aanleg en het gebruik van een bovenregionaal bedrijventerrein van 180 hectare netto in de Hoeksche Waard voor bedrijven uit de Rotterdamse regio. TOETSING: De aanleg en het gebruik van een bedrijventerrein van 180 hectare netto in de Hoeksche Waard voor zowel regionale als bovenregionale bedrijven (Rotterdamse regio). Actualisatie MER: toetsing van aanvullende informatie over het ontwikkelen van de eerste fase (60 hectare) van dit bedrijventerrein.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-11-2003 Datum kennisgeving
28-11-2003 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies tbv SMB
03-12-2004 Kennisgeving MER
03-12-2004 Ter inzage legging MER
25-02-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Richtlijnen a (smb)
19-09-2005 Datum kennisgeving
19-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-11-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Toetsing a
13-09-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-09-2006 Ter inzage legging MER
18-09-2006 Kennisgeving MER
22-01-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b
Toetsing b (actualisering)
04-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies over de actualisatie als aanvulling op het MER

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
Het advies van de Commissie was om vooral aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing van een regionaal bedrijventerrein in het kenmerkende landschap van de Hoeksche Waard, alsmede de verkeerskundige problematiek (per fase van het project).

SMB:
Dit project is als een m.e.r.-project gestart maar door gewijzigde regelgeving is er sprake van een SMB-plichtig plan, waarbij na goed overleg de adviestermijn is verlengd om ook latere inspraakreacties te kunnen betrekken bij het advies van de Commissie.

rSMB:
Dit project is eerst opgestart door de samenwerkende gemeenten in de Hoeksche Waard, maar is nu overgenomen door de provincie Zuid-Holland, en ten behoeve van de streekplanherziening is er een MER/SMB opgesteld.

Algemeen:
Dit project is in eerste instantie opgestart door een samenwerkingsverband van gemeenten uit de Hoeksche Waard. De eerste fase van de ontwikkeling van dit bedrijventerrein - zo'n 60 hectare - was bedoeld voor bedrijven uit de Hoeksche Waard. Op verzoek van de provincie is ook rekening gehouden met een bovenregionale ontwikkeling waardoor het totale bedrijventerrein 180 hectare groot zal worden. De provincie heeft voor dat bovenregionale bedrijventerrein een Streekplanherziening voorbereid en ook daar werd een m.e.r.-procedure (SMB) aan gekoppeld. Daardoor is dit m.e.r.-proces zo complex geworden.

De Commissie heeft de Actualisatie van het MER, vanwege de ontwikelling van de eerste fase (60 ha) getoetst.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
drs. Derk van Ree
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Binnenmaas

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018