1447. Woningbouw Dijkzone-Hongerland te Spijkenisse

De bouw van ca. 2150 woningen en ca 7000 m2 vloeroppervlak voor commerciële activiteiten in het gebied Dijkzone-Hongerland langs de oever van de Oude Maas in de gemeente Spijkenisse.

Procedure en adviezen

Beoordelingsnotitie
08-07-2004 Adviesaanvraag
30-08-2004 Advies uitgebracht
advies m.e.r.beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Spijkenisse wil in het gebied Dijkzone-Hongerland een nieuwe woonwijk aanleggen met in totaal ca 2140 woningen en ca. 7000 m2 oppervlak voor commerciële dienstverlening in samenhang met verplaatsing en uitbreiding van het bestaande woonwagencentrum. Voor een dergelijke activiteit moet de gemeente een m.e.r. beoordeling uitvoeren. Zij heeft hierover advies gevraagd aan de Commissie. De Commissie concludeert in haar advies dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden, die het maken van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
drs. Wim Timmermans

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Spijkenisse

Bevoegd gezag
Spijkenisse

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom

Bijgewerkt op: 04 feb 2008