1449. Verbindingsweg Woerden-Oost / Veldhuizerweg

De aanleg van een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting op de A12 (Woerden-Oost) en de Veldhuizerweg.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-08-2004 Datum kennisgeving
19-08-2004 Ter inzage legging van de informatie
13-10-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-06-2005 Kennisgeving MER
06-06-2005 Ter inzage legging MER
25-07-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geconcludeerd dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is. Verder heeft zij in haar toetsingsadvies een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere besluitvorming over dit project en de overige BRAVO-projecten: 1. Schets een totaalbeeld van het BRAVO-pakket en het probleemoplossend vermogen van de verschillende deelprojecten en alternatieven; 2. Geef bij het besluit een heldere onderbouwing van de consequenties voor de luchtkwaliteit en de toetsing hiervan aan de grenswaarden voor de relevante jaartallen; 3. Geef een aanduiding van de visueel-landschappelijke effecten en de geluidsbelasting van de weg, uitgaande van de twee opties voor de ligging van de geluidswal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
Woerden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018