148. Verbranding zuiveringsslib Oost-Brabant

De waterschappen overwegen voor de lange termijn over te gaan op centrale verbanding van zuiveringsslib, omdat er naar verwachting na ca. 1992 niet meer voldoende mogelijkheden voor nuttige toepassing van het slib zullen zijn. Daarom wordt een gemeenschappelijke slibverbrandingsinstallatie gepland. Hiervoor werden in eerste aanleg drie mogelijke locaties genoemd:    het bedrijventerrein ten zuidoosten van Uden; het terrein van de rioolwaterzuivering tussen Teeffelen en Oyen (gemeente Lith) en het bedrijventerrein Ekkersrijt (gemeente Son en Breugel).      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-07-1987 Datum kennisgeving
17-07-1987 Ter inzage legging van de informatie
29-09-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De procedure werd in 1992 gestaakt omdat de voorkeur naar een andere locatie verschoof. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Albert Dragt
ir. Loes Duvoort-van Engers
van Meel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Aa
De Dommel
De Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
De Aa
De Dommel
De Maaskant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 01 nov 2018