1490. Bedrijventerrein Europark, Heege-West 2 en 3 te Coevorden

De gemeente Coevorden en de Samtgemeinde Emlichheim (Duitsland) hebben het plan om een grensoverschrijdend bedrijventerrein aan te leggen en het in gebruik stellen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-01-2005 Datum kennisgeving
05-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
17-03-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-09-2006 Kennisgeving MER
13-09-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
13-09-2006 Kennisgeving MER
13-09-2006 Ter inzage legging MER
24-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aangezien het gaat om een grensoverschrijdend project, dient bijzondere aandacht besteed te worden aan grensoverschrijdende gevolgen. Ondanks het feit dat het om een Nederlandse m.e.r.-procedure gaat, moeten ook de milieugevolgen van het Duitse deel van dit bedrijventerrein, voor zover die in Nederland merkbaar zijn, in beeld gebracht worden.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Albert Dragt
ing. Ruud Jansen
ing. Paul Peeters

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coevorden

Bevoegd gezag
Coevorden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018