1495. Wegomlegging Zevenbergen

Wegomlegging Zevenbergen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-01-2005 Datum kennisgeving
05-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
22-03-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-11-2005 Kennisgeving MER
02-11-2005 Ter inzage legging MER
19-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Het MER is goed gestructureerd en goed leesbaar. Het bevat een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit en haar milieugevolgen. De Commissie doet ten aanzien van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid aanbevelingen voor de verdere besluitvorming. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Berdie Olthof
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Moerdijk
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018