1507. Ombouw Theatercomplex Marnixstraat te Amsterdam

Het bestaande Nieuwe de la Martheater en twee bioscopen worden omgebouwd tot één nieuw theatercomplex met drie zalen waar ongeveer 400.000 bezoekers op af zullen komen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-02-2005 Datum kennisgeving
10-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
06-04-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-09-2006 Kennisgeving MER
25-09-2006 Ter inzage legging MER
22-01-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt vooral aandacht voor effecten op de verkeerssituatie en luchtkwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jaap Groenhuijse
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting VandenEndeKunsthuis

Bevoegd gezag
Stadsdeel Amsterdam Centrum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 20 dec 2007