1525. Woon- en werkgebied De Overhoeken Berkel-Enschot en de aanvulling daarop

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkel-Enschot willen een nieuw woon- en werkgebied "de Overhoeken" realiseren. Het gaat om ruim 2000 woningen en een klein bedrijventerrein (12ha).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2005 Datum kennisgeving
11-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
12-05-2005 Advies uitgebracht
Toetsing
16-11-2006 Kennisgeving MER
16-11-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Overhoeken bestaat uit vier afzonderlijke deelgebieden. Voor ieder deelgebied komt er een artikel 10-procedure. Het is de bedoeling vervolgens een bestemmingsplan op te stellen voor de vier Overhoeken gezamenlijk. Het MER moet een rol vervullen bij de afzonderlijke artikel 19 procedures en bij de besluitvorming over het overkoepelende bestemmingsplan.

Bij de toetsing vond de Commissie het MER teveel op hoofdlijnen geschreven en daardoor minder geschikt bij de besluitvorming over de deelplannen. Na een aanvulling op het MER bracht de Commissie een positief toetsingsadvies uit.

Een artikel over dit project staat in Toets, september 2009, pagina 22.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Jan Hellinga
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Adrie de Jong
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tilburg

Bevoegd gezag
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018