1573. Varkenshouderijen te Middelharnis

wijzigen van een bestaande varkenshouderij en met name de brijvoerproductie en –opslag.     

Procedure en adviezen

Beoordeling
19-04-2005 Adviesaanvraag
27-06-2005 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd dat er geen MER gemaakt 

hoeft te worden, aangezien er geen sprake is van bijzondere omstandigheden.

Wel is er sprake van een aanzienlijk geurprobleem.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Genubu BV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018