1642. Kustversterking Flaauwe Werk te Goedereede

Versterking van de kustverdediging Flaauwe Werk te Goedereede.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-09-2005 Datum kennisgeving
01-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
02-11-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-09-2006 Kennisgeving MER
26-09-2006 Ter inzage legging MER
28-09-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-11-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft zich gezien de uitgebreide startnotitie in het richtlijnenadvies beperkt tot daarop aanvullende aspecten. Het richtlijnen advies gaat met name in op:
 • uitwerking van de habitattoets/passende beoordeling;
 • de onderhoudskosten voor aangrenzende kustvakken;
 • de monitoring van de kustmorfologische processen en mogelijke vervolgstappen na realisatie van de kustversterking.

  De Commissie constateert dat de keuze is gemaakt om een aantal onderdelen uit de startnotitie en het richtlijnenadvies niet of slechts beperkt uit te werken. Hierdoor voldoet het MER niet (geheel) aan de richtlijnen. Het eindoordeel van de Commissie is echter dat alle essentiële informatie in het MER aanwezig is.

  De Commissie adviseert in het besluit een passage op te nemen over de uitvoering van de inrichting en het beheer van de natte en droge ecologische verbindingszones.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ir. Johan van der Gun
  prof. dr. Piet Hoekstra
  drs. Yvonne van Manen

  Voorzitter: dr. Dick Tommel
  Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Waterschap Hollandse Delta

  Bevoegd gezag
  Provincie Zuid-Holland

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding
  D12.2 tot 1-4-2011: Kustverdedigingswerken: aanleg, wijziging of uitbreiding (m.u.v. onderhoud of herstel)

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018