1678. Golfbaan (Stille Wille) i.o. Hilvarenbeek

realisatie van een golfbaan en golfaccommodatie (appartementen en hotelservice) te realiseren op de landbouwgronden ten noorden en westen van het recreatiepark Stille Wille.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-2005 Datum kennisgeving
17-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-01-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

de volgende punten zijn essentiële informatie in het milieueffectrapport:  

  • de ligging van de golfbaan ten opzichte van het aanliggende Verwevingsgebied en het Landbouwontwikkelingsgebied met de daarin aanwezige agrarische bedrijfsvoering (stankcirkels);
  • de effecten op de (grond)waterhuishouding en de waterkwaliteit en de gevolgen daarvan voor de omgeving;
  • de effecten op natuurdoeltypen en doelsoorten;
  • de alternatieven voor de inrichting van de golfbaan en een vergelijking van de alternatieven op met name milieueffecten.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rejo Bekersberg B.V.

Bevoegd gezag
Oirschot
Oisterwijk
hilvarenbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018