1681. Zwakke Schakels West Zeeuwsch-Vlaanderen

De provincie Zeeland, het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat en de gemeente Sluis willen het kustgebied tussen Cadzand en Breskens versterken. Dit kustvak is een van de zwakke schakels in de Nederlandse kust. Voor de goedkeuring van het kustversterkingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-12-2005 Datum kennisgeving
01-12-2005 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
toetsing
05-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-02-2008 Kennisgeving MER
13-02-2008 Ter inzage legging MER
28-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft gevraagd in het MER in ieder geval inzicht te geven in de hydraulische randvoorwaarden voor het ontwerp, onderbouwing van maatregelen, flexibiliteit van maatregelen, mate waarin natuurlijke dynamiek wordt gerealiseerd en de effecten op veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bodem en water, natuur, landschap en cultuurhistorie en hinder.

De Commissie heeft een positief toetsingsadvies uitgebracht. Op basis van het MER kan een afweging worden gemaakt tussen de verschillende alternatieven, rekening houdend met de kansen en gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit, natuur en andere functies. De Commissie heeft enkele aanbevelingen voor het vervolg, die betrekking hebben op een aantal uitgangspunten voor de ontwerp- en uitvoeringsfase en de effecten voor natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
prof. dr. Piet Hoekstra
ir. Wim Keijsers
drs. Jeroen Klooster
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zeeland

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018