1698. Pluimveefokbedrijf Mts Van Gemert en Mts Meevis-Jorissen te Nederweert

  Oprichten van een pluimvee opfokbedrijf voor 210.000 opfokhennen

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-01-2006 Datum kennisgeving
12-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
16-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-01-2007 Kennisgeving MER
12-01-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing a
05-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

 

Het door drie ondernemers nieuw te realiseren pluimfee opfokbedrijf ligt in de gemeente Nederweert. Rondom de locaties ligt het verzuringsgevoelige natuurgebied Weerterbos. De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER: de depositie van ammoniak in de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden, een kwantitatieve omschrijving van geurhinder, een indicatie van de emissie fijn stof en het opnemen van een MMA.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. F. van Gemert
Mts. Meevis-Jorissen
Pluimveebedrijf W. van Gemert

Bevoegd gezag
Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018