1706. Pluimveehouderij J.L.P. Claessens te Heide, gemeente Venray

ombouwing van pluimveehouderij naar een kalkoenhouderij 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-2006 Datum kennisgeving
26-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
31-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-09-2006 Kennisgeving MER
15-09-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
19-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

de heer Claessens heeft het voornemen om zijn pluimveebedrijf om te bouwen van een kalkoenenhouderij met 13.000 kalkoenen naar een bedrijf met 101.500 scharrelhennen. Voor het houden van de scharrelhennen worden de bestaande stallen vervangen door nieuwbouw. Eén bestaande kalkoenstal wordt omgebouwd tot opslagloods. Een andere bestaande opslagloods wordt ingericht als mestopslag. Voor het voornemen is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Het College van B&W van de gemeente Venray is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Ten behoeve van het besluit over de vergunningverlening wordt een milieueffect rapport (MER) opgesteld. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J.L.P. Claessens

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018