1797. Varkenshouderij Hopman te Herpen

De Firma Hopman Agrarische Bedrijven BV wil komen tot uitbreiding van haar bedrijf aan de Berghemseweg 21a te Herpen. Het initiatief voorziet in het houden van 2.184 fokzeugen, 448 opfokzeugen, 6 beren en 160 biggen. Om dit te realiseren worden er twee vleesvarkensstallen gesloopt en worden er twee nieuwe zeugenstallen gebouwd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-08-2006 Datum kennisgeving
02-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
06-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-09-2007 Kennisgeving MER
06-09-2007 Ter inzage legging MER
13-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een essentiële tekortkoming. Deze had betrekking op de uitwerking van de referentiesituatie. De initiatiefnemer heeft op 21 december 2007 en op 1 februari 2008 aanvullingen op het MER ingediend. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvullingen alle essentiële informatie aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hopman Agrarische Bedrijven BV

Bevoegd gezag
Gemeente Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 15 nov 2018