1805. Aanleg haven Papegaaiebek te Rotterdam

Het voornemen betreft de realisatie op de Maasvlakte van een havenbassin met twee steigers om schepen met vloeibaar aardgas (LNG) te kunnen afmeren en lossen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-08-2006 Datum kennisgeving
17-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
03-10-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-12-2006 Kennisgeving MER
22-12-2006 Ter inzage legging MER
08-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De aanleg van de haven hangt samen met de realisatie van een LNG-terminal door Gate terminal bv. In het kader van de milieuvergunning is hiervoor reeds eerder een MER opgesteld.

 

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het onderhavige MER:

  • Maatregelen en procedures om de nautische veiligheid te garanderen tijdens aanleg en gebruik van de haven;
  • Kwaliteit en bestemming van de vrijkomende grond;
  • Een mma gebaseerd op de volgende elementen: een natuurvriendelijke inrichting van het eiland dat na realisatie van de haven overblijft; het mitigeren van licht-, geluid- en stofhinder en visuele hinder; de bestemming van de vrijkomende grond.  

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is. Wel heeft de Commissie vragen gesteld over de nautische veiligheid in relatie tot de afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Daarop heeft zij de beschikking gekregen enkele achtergrondrapporten.

 

 

 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Sven Lataire
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam NV

Bevoegd gezag
Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018