1885. Varkenshouderij Elite Varkens B.V. te Siebengewald

verplaatsing varkenshouderij

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-02-2007 Datum kennisgeving
21-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
01-05-2007 Advies uitgebracht
advies voor ichtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het MER:

de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan; de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder; de verandering in stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de directe omgeving van het initiatief; informatie over de milieueffecten van het voornemen op Duits grondgebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Michel Smits

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Elite Varkens BV

Bevoegd gezag
Bergen (limburg)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018