1894. Pluimveehouderij Van Dam te Welsum, gemeente Olst-Wijhe

Het wijzigen van het huisvestingssysteem van een bestaande pluimveehouderij. Tevens wordt het aantal gehouden opfokhennen verlaagd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-03-2007 Datum kennisgeving
16-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
09-05-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie geeft in het richtlijnen advies aan dat in het MER in ieder geval ingegaan moet worden op de ammoniakemissie en -depositie, de geurhinder en de stofemissie.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
A.F.M. van Dam

Bevoegd gezag
college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 16 nov 2018