1931. Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West

De Stuurgroep Regionaal Bedrijventerrein Waalboss-Oost heeft het voornemen een nieuw regionaal bedrijventerrein ‘Heesch-West’ te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-05-2007 Datum kennisgeving
04-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
25-07-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in dit richtlijnenadvies ondermeer aandacht voor de actuele behoefte aan en de haalbaarheid van het bedrijventerrein. Ook dient de ontsluiting van het bedrijventerrein goed in kaart te worden gebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ferry van de Coevering
ir. Jon van Dijk
drs. Jacques Leemans
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Selma van Velsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maasdonk
Oss, Bernheze en Maasodnk en den bosch
gemeente Oss
Gemeente Bernheze
Gemeente Den Bosch
Gemeente Maasdonk/ GEMEENTE OSS

Bevoegd gezag
Gemeente Bernheze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018