1944. Pluimveehouderij en -broederij Weel te Middenmeer

De familie Weel wil het huidige pluimveebedrijf verplaatsen en uitbreiden. In de nieuwe situatie zullen zes pluimveestallen met broederijruimten worden gerealiseerd geschikt voor 1.620.000 vleeskuikens en 1.680.000 broedeieren. Daarnaast  wordt ook gestart met een  akkerbouwtak van 300 hectare. Op termijn is ook in een slachterij en mestverwerkingsinstallatie voorzien. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-2007 Datum kennisgeving
08-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
15-06-2007 Adviesaanvraag
14-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie ziet als hoofdpunten in het milieueffectrapport:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan voor het milieu;     
  • de individuele en cumulatieve bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de directe omgeving van het initiatief;
  • beschrijving van fase 1 en fase 2 van het bedrijfsontwikkelingsplan en de milieugevolgen van beide fasen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fam. Weel

Bevoegd gezag
Wieringermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018