2033. Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld, gemeente Emmen

Houdstermaatschappij Griendtsveen BV heeft het voornemen om in het gebied 'Amsterdamsche Veld' in Zuidoost-Drenthe (gemeente Emmen) een recreatieproject te realiseren. Het project omvat een oppervlakte van circa 300 ha. Het gaat onder andere om een wildpark met verblijfsvoorzieningen en een gofbaan met bijbehorende voorzieningen. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-12-2007 Adviesaanvraag
19-12-2007 Datum kennisgeving
19-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
12-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-02-2010 Kennisgeving MER
23-02-2010 Ter inzage legging MER
23-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan aanwezig is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Harry Boukes
ir. Henk Otte

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BV Houdstermaatschappij Griendtsveen

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018