2088. Offshore windpark Tromp Binnen

RWE Offshore Wind Nederland B.V. heeft het voornemen een offshore wind-park aan te leggen in de Noordzee, op ongeveer 75 kilometer uit de kust ter hoogte van Callantsoog (Noord-Holland). De locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 33 km2 (exclusief veiligheidszone) en is Tromp Binnen genaamd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-2008 Datum kennisgeving
21-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2008 Adviesaanvraag
11-06-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER en de passende beoordeling zijn de effecten op de scheepvaartveiligheid, onderwaterleven en vogels goed beschreven. Het bijzondere aan dit windpark is, dat het gebruik maakt van een alternatieve fundering (‘gravity base’) waardoor geen heiwerkzaamheden noodzakelijk zijn en daardoor effecten op het onderwaterleven door onderwatergeluid niet of nauwelijks optreden.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
Jan Nipius
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Offshore Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 28 jun 2012