2204. Gebiedsontwikkeling Claudius Prinsenlaan Breda

De ontwikkeling van woningbouw, bedrijvigheid, zorg, onderwijs, recreatie en groen langs de Claudius Prinsenlaan te Breda.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-12-2008 Adviesaanvraag
23-12-2008 Datum kennisgeving
23-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
12-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER een overzicht op te nemen van de verkeerskundige problemen op de Claudius Prinsenlaan op netwerkniveau en hierbij aan te geven welke problemen met dit initiatief opgelost worden. Het is daarnaast belangrijk bij de inrichting van het gebied aandacht te besteden aan klimaatverandering, ook omdat veel zorginstellingen in het gebied liggen.

Voor meer informatie zie het richtlijnenadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Stefan Jak
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018