227. Berging en verwerking van jarosiet bij Budelco te Budel

Deze stof bestaat voornamelijk uit ammoniumjarosiet, een complexe ijzerverbinding met de chemische formule (NH4)2Fe6(SO4)4(OH)12.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-04-1989 Datum kennisgeving
07-04-1989 Ter inzage legging van de informatie
Richtlijnen a
22-05-1989 Datum kennisgeving
22-05-1989 Ter inzage legging van de informatie
29-06-1989 Advies uitgebracht
Toetsing a
01-06-1990 Kennisgeving MER
01-06-1990 Ter inzage legging MER
03-08-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b
16-08-1991 Kennisgeving MER
16-08-1991 Ter inzage legging MER
15-10-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing c
06-05-1993 Kennisgeving MER
06-05-1993 Ter inzage legging MER
09-07-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 537.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.W. Assink
dhr. prof.dr.ir. N. van Breemen
dhr. ir. W. van Duijvenbooden
mw. mr. P.W.A. Gerritzen-Rode
dhr. prof.dr.ir. J. de Graauw
dhr. dr.ir. H. Harssema
dhr. ir. B.G. Kreiter
dhr. prof.dr. W. Seinen
dhr. dr. F.P.C.L. Tonnaer

Voorzitter: dhr. ir. K.H. Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. M. Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Budelco b.v.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007