2537. Omlegging N215 bij Melissant, gemeente Dirksland

De provincie Zuid-Holland wil de doorstroming en de verkeersveiligheid van de N215 ter hoogte bij Melissant verbeteren door een gedeeltelijke omlegging van de N215 en de aanleg van parallelwegen langs een deel van de bestaande weg. Voor het besluit over het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-03-2011 Aankondiging start procedure
14-03-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-03-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-05-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-09-2011 Kennisgeving MER
22-09-2011 Ter inzage legging MER
21-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vindt dat de essentiƫle informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER geeft een goede onderbouwing van de problemen en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Een helder overzicht is gegeven van de (milieu-)afwegingen die via een breed gebiedsproces hebben geleid tot de alternatieven die in het MER onderzocht zijn. Ook de effecten van de alternatieven zijn helder en compleet beschreven. Het MER is prettig leesbaar en voorzien van duidelijk kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Jan Adriaan Nuesink
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Dirksland (IS NU GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE )

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018