255. Uitbreiding stortplaats Wambachgroeve

De gemeente Tegelen is van plan de stortplaats Wambachgroeve uit te breiden voor de stort van bedrijfsafval en niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval. Het betreft de vierde en laatste fase; als de groeve vol is, zal het terrein worden afgewerkt en ingericht als wandelgebied. De noodzaak van de vierde fase is toegenomen vanwege de sluiting van de stortplaats Horst-Sevenum per 1 januari 1991. De Wambachgroeve ligt in een grondwaterbeschermingsgebied.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-11-1989 Datum kennisgeving
03-11-1989 Ter inzage legging van de informatie
21-12-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-05-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-06-1991 Kennisgeving MER
03-06-1991 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing a
25-11-1991 Kennisgeving MER
25-11-1991 Ter inzage legging MER
03-02-1992 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Op 23 februari 1999 is vergunning verleend voor de afwerking van de stortplaats Wambachgroeve. In april van dat jaar verzocht de N.V. Deponie Limburg de provincie om bij de Wambachgroeve afvalhout op te slaan in afwachting van verwerking in de houtvergasser te Geertruidenberg1. De provincie wees deze aanvraag op 9 oktober 2001 af. Op 27 november 2002 wees de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tegen die afwijzing af.

1 face=Verdana> Project 732.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eenkema
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Ruud Jansen
ir. Slebos

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tegelen

Bevoegd gezag
Limburg
Zuiveringschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.1 uitbreiding stortplaats niet-gevaarlijk afval, m.e.r.-plicht tot 1999
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018