2635. Varkenshouderij J.F.M. van Gisbergen, De Gagel 16, Hooge Mierde

J.F.M. Van Gisbergen wil zijn veehouderij in Hooge Mierde wijzigen en uitbreiden. In de nieuwe situatie worden 3.090 guste en dragende zeugen, 934 kraamzeugen, 500 opfokzeugen, 15.360 gespeende biggen en 10 dekberen gehouden. Het bedrijf wordt uitgebreid met twee stallen. Hiervoor is een vergunning in het kader van de Wabo voor het onderdeel milieu aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2012 Kennisgeving MER
11-06-2012 Ter inzage legging MER
31-07-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie signaleerde bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De Commissie adviseerde een aanvulling op het MER op te stellen. De tekortkomingen betroffen:

  • De toetsing van de maximale geurbelasting.
  • De gehanteerde uitgangspunten voor het ventilatiesysteem.

De gemeente Reusel-De Mierden zal de initiatiefnemer vragen de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren, zodat deze bij de besluitvorming kan worden betrokken. De Commissie is niet meer gevraagd om de aanvulling te toetsen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
Bert Lowijs

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Gisbergen

Bevoegd gezag
Gemeente Reusel-De Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 30 nov 2012