265. Rijksweg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen

Het betreft ombouw van het wegvak Rosmalen – Geffen als schakel van de hoofdverbinding ’s–Hertogenbosch – Nijmegen. In deze verbinding is alleen de ongeveer zeven kilometer tus sen Rosmalen en Geffen niet als autosnelweg uitgevoerd. Dit wegvak bestond bij de start van de procedure nog uit 2 × 2 rijstroken met vijf gelijkvloerse kruisingen. De nieuw aan te leggen autosnelweg volgt behoudens twee uitbuigingen (van respectievelijk 50 en 120 m) het bestaande tracé.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
28-03-1990 Adviesaanvraag
04-04-1990 Datum kennisgeving
04-04-1990 Ter inzage legging van de informatie
07-05-1990 Advies uitgebracht
Ontheffing
Richtlijnen
15-05-1992 Datum kennisgeving
15-05-1992 Ter inzage legging van de informatie
14-07-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-04-1994 Kennisgeving MER
05-04-1994 Ter inzage legging MER
03-05-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bijlage 7, blz. 1

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
drs. Hans Eerens
drs. Adrie de Jong
ir. Kees Nije
dr. ir. Evert de Ruiter
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Roijackers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 31 aug 2007