2816. Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde, gemeente Lochem

Rijkswaterstaat Oost-Nederland wil de wachttijden bij de Sluis Eefde verkorten door aanleg van een tweede sluis. Hiervoor is een MER opgesteld. Dit dient als ondersteuning voor de besluitvorming over het bestemmingsplan (door de gemeenteraad van gemeente Lochem) en het projectplan (door de Minister van I&M).

Procedure en adviezen

Toetsing
19-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-06-2013 Kennisgeving MER
20-06-2013 Ter inzage legging MER
02-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-11-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De aanvulling op het MER bevat een volwaardige beschrijving van de effecten van het aanleggen van een tweede sluis op de locaties Noord en Midden-Noord en een vergelijking tussen beide locaties. De aanvulling laat zien dat de verschillen tussen de alternatieven kleiner zijn dan voorafgaand aan het opstellen van het MER werd betoogd. De Commissie is van oordeel dat met deze aanvulling voldoende informatie beschikbaar is om het milieubelang mee te wegen in een besluit over de inpassing van de nieuwe sluis. Wel beveelt ze aan om bij het besluit de oorzaken van de kostenverschillen tussen beide alternatieven transparant te beschrijven en duidelijk aan te geven welke grenzen zullen worden gesteld aan de hinder die in de aanleg zal optreden.

 

Toetsingsadvies
Naar het oordeel van de Commissie is de informatie in het MER niet volledig om de volgende redenen:

  • De locatie Midden-Noord is niet in het MER behandeld, hoewel deze locatie op basis van de beschikbare informatie aanzienlijk kleinere milieueffecten heeft dan de locatie Noord.
  • De maximale milieugevolgen van het voornemen zijn niet in beeld gebracht.
  • De milieueffecten tijdens de aanlegfase zijn niet in beeld gebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tanja Bremer
ir. Johan de Jong
dr. ir. Floris Schokking

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Oost Nederland

Bevoegd gezag
Gemeente Lochem
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D03.1 2011: binnenvaarweg

Bijgewerkt op: 25 nov 2013