2903. Actualisatie buitengebied West, gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven Reeuwijk actualiseert en herziet de bestemmingsplannen in het westelijk deel van haar grondgebied en vervangt deze door één bestemmingsplan buitengebied west. Het plan bevat regels voor de uitbreiding van agrarische bedrijven. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2014 Ter inzage legging MER
25-07-2014 Kennisgeving MER
30-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is onduidelijk over de milieueffecten die op dit moment in het buitengebied optreden. Er is waarschijnlijk sprake van een overschatting van de milieueffecten in de huidige situatie, waardoor de extra milieueffecten van de nieuwe mogelijkheden onterecht ‘meevallen’, bijvoorbeeld bij luchtverontreiniging en geuroverlast.
Bij de beschrijving van de milieueffecten is niet uitgegaan van alle (nieuwe) activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Hierdoor geeft het rapport een te rooskleurig beeld.
Het rapport stelt dat tot slot schade aan beschermde natuur zoals in het gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (Natura 2000) is uit te sluiten. De Commissie vindt deze conclusie niet goed onderbouwd.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport daarom aan te vullen op een aantal punten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Willem Foppen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 30 sep 2014