2954. Bestemmingsplan buitengebied Teylingen

De gemeente Teylingen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Dit bestemmingsplan biedt ontwikkelingsruimte voor onder andere veehouderijbedrijven en glastuinbouwbedrijven. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Teylingen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-06-2014 Ter inzage legging MER
14-11-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat deze informatie nog niet compleet is. Doordat het plangebied veel verschillende functies heeft (bollenteelt, glastuinbouw en andere agrarische bedrijven, natuurgebieden, recreatie, woningen) is er een risico op verrommeling en versnippering in het buitengebied. De Commissie vindt dat meer aandacht nodig is voor de mogelijkheden die de gemeente heeft om dit tegen te gaan.
Verder is in het rapport nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de gevolgen voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de mogelijkheden om deze te beschermen. Ook is nog niet duidelijk of het plan kan worden uitgevoerd zonder gevolgen voor beschermde natuurgebieden, zoals de Natura2000-gebieden Kennemerland-Zuid en Coepelduynen.
De Commissie adviseert een aanvulling op het milieueffectrapport op te stellen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Teylingen

Bevoegd gezag
Gemeente Teylingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 nov 2014