304. Toelating van Carbo Sea oliehoudende boorvloeistoffen

Het betreft de volgende vier boorvloeistoffen:  ● Carbo SEA / HW DMA ● Carbo SEA / DMA Mulit product ● Carbo SEA / HW / EMO 4000 ● Carbo SEA / EMO 4000 van de firma Milpark International Limited.  

Procedure en adviezen

Ontheffing
24-07-1990 Adviesaanvraag
26-07-1990 Datum kennisgeving
26-07-1990 Ter inzage legging van de informatie
05-09-1990 Advies uitgebracht
Advies over ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

De beide ministers hebben het positieve advies van de Commissie gevolgd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan Peter Boon
dr. Hans Bothe
dr. Han Lindeboom
mr. Daan Samkalden
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018