3087. Bestemmingsplan buitengebied Veendam en Pekela

De gemeenten Pekela en Veendam willen een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied vaststellen. Hierin wordt het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied van de gemeenten voor de komende 10 jaar bepaald. De gemeenteraden van Pekela en Veendam stellen voor het landelijk gebied van de gemeente elk een eigen bestemmingsplan vast.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-02-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat het rapport de effecten van de uitbreiding van veehouderijen op natuur en het milieu goed beschrijft. De luchtverontreiniging vanuit veehouderijen tast onder andere de stuifzanden, vennen, venen, heiden en blauwgraslanden in natuurgebieden in de omgeving aan. Het rapport laat zien dat door het treffen van maatregelen zoals moderne stalsystemen of het houden van andere diersoorten teveel natuurschade wordt voorkomen.
De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieuinformatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over de bestemmingsplannen te kunnen maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
ing. Jan van der Grift
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veendam

Bevoegd gezag
Gemeente Veendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.4 2011: intensieve landbouw
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018