3098. Bestemmingsplan landelijk gebied Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het landelijk gebied. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Ook zijn er enkele ontwikkelingsmogelijk-heden opgenomen waaronder vergroting van het bouwvlak bij agrarische bedrijven en verschillende kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
17-12-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-01-2016 Ter inzage legging MER
06-01-2016 Kennisgeving MER
02-03-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. In het rapport is namelijk een gedeelte van de uitbreidingen die het plan mogelijk maakt niet beschreven. Het gaat met name om milieueffecten van akkerbouwbedrijven die omschakelen naar een veehouderij en andere activiteiten zoals kamperen bij de boer bij elke boerderij. Het is ook nog onduidelijk of het plan uitgevoerd kan worden zonder te grote negatieve gevolgen voor het landschap in het Groene hart en beschermde natuur zoals de Nieuwkoopse plassen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te passen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nieuwkoop

Bevoegd gezag
Gemeente Nieuwkoop

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 03 mrt 2016