312. GFT-composteringsinrichting 'de Schans' Alphen Recycling Alphen aan den Rijn

De initiatiefnemers hebben het voornemen om op het bedrijventerrein De Schans te Alphen aan den Rijn een composteringsinrichting te realiseren voor de verwerking van 40.000 tot 60.000 ton groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) en 10.000 tot 15.000 ton composteerbaar tuinders- en kwekersafval. Daarnaast ligt het in de bedoeling om de overslagvoorziening voor een gedeelte van het verbrandbare huishoudelijk afval en bedrijfsafval, die direct naast het bedrijventerrein ligt, te moderniseren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-10-1990 Datum kennisgeving
31-10-1990 Ter inzage legging van de informatie
19-12-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-03-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-1993 Kennisgeving MER
17-03-1993 Ter inzage legging MER
13-05-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Deze term werd als alternatief voor overig organisch afval geïntroduceerd. Hieronder wordt verstaan: biologisch omzetbare organische bedrijfsafvalstoffen (niet zijnde chemische organische afvalstoffen).

3 Zie project 880.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
dr. ir. Bram Klapwijk
Cees van Maanen

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aannemingscombinatie Alphen Recycling V.O.F.
Gemeenschappelijke Vuilverwerkingsbedrijf M-Holland en Rijnstreek
Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.
Regionaal Composteerbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap Rijnland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018