3133. Herontwikkeling pluimveehouderij Heltenbosdijk 12 te Weert

De firma Kunnen wil een pluimveebedrijf met 170.000 leghennen doorstarten aan de Heltenbosdijk in Weert. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en een omgevingsvergunning. Voordat de gemeenteraad hierover besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-05-2016 Aankondiging start procedure
05-05-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-05-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-07-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de milieueffecten van verschillende inrichtingsmogelijkheden van het pluimveebedrijf goed met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld de locatie van het bouwblok, type luchtwassystemen en mogelijkheden voor energiebesparing. Hierdoor zijn straks de milieugevolgen van de veehouderij zoals geur en luchtverontreiniging goed beschreven en zijn milieuvriendelijke technieken tijdig in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pluimveebedrijf Kunnen

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 12 jul 2016