3225. N280 West, wegvak Leudal

De provincie Limburg en de gemeente Leudal willen de N280 tussen de brug over het kanaal Wessem-Nederweert, nabij de A2 en de Napoleonsweg (N273) in het oosten aanpassen. Hiervoor wordt een Provinciaal inpassingsplan opgesteld. Voordat de provincie hierover besluit worden de milieugevolgen van het project in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
28-09-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-10-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
09-06-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieuffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het project kent een lange geschiedenis en er zijn al vele studies uitgevoerd. De provincie stelt voor alleen de voorkeursoplossing voor het wegvak Leudal in het milieueffectrapport te onderzoeken. De Commissie adviseert in het rapport deze voorgeschiedenis samen te vatten en daarbij nog goed te onderbouwen dat inderdaad alleen onderzoek naar deze voorkeursoplossing hoeft plaats te vinden en niet meer naar varianten met mogelijke milieuvoordelen.

In het rapport is onder meer bijzondere aandacht nodig voor de effecten op woningen langs de N280 door verkeersgeluid en trillingen (door zwaar vrachtverkeer), bijvoorbeeld bij het dorp Baexem.

Met behulp van deze informatie komt naar mening van de Commissie straks een goede milieu-onderbouwing voor een besluit over de N280 beschikbaar. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ing. J.A. Janse
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter: mw. M.W.J.A. van Gool
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 06 jul 2021