3244. Bestemmingsplan buitengebied Langedijk

De gemeente Langedijk wil een nieuw bestemmingplan voor het buitengebied vaststellen. Het plan maakt onder andere uitbreiding van veehouderijen mogelijk. Voordat de gemeente besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Langedijk heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-12-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat uitbreiding van veehouderijen vooral negatieve effecten heeft op de kwetsbare nabijgelegen natuurgebieden, zoals de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat. Daarnaast zal de geurhinder in het buitengebied toenemen. Het rapport beschrijft ook maatregelen die deze nadelige effecten grotendeels kunnen voorkomen. Denk aan het toepassen van andere staltechnieken. Het rapport stelt daarom voor om hiervoor planregels op te nemen. Hierdoor zijn de negatieve milieueffecten van het plan beperkt. De Commissie concludeert dat er met het milieueffectrapport voldoende informatie beschikbaar is voor de te maken milieuafwegingen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
drs. Gerwin Gabry

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Langedijk

Bevoegd gezag
Gemeente Langedijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 29 jan 2018