3262. Bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel wil een nieuw bestemmingplan voor het buitengebied vaststellen. Het plan maakt onder andere uitbreiding van veehouderijen mogelijk. Voordat de gemeente besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-01-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat dat uitbreiding van veehouderijen negatieve effecten heeft op geur, luchtkwaliteit, gezondheid, landschap en op de kwetsbare natuur in gebieden als de Deurnsche Peel & Mariapeel, Boschhuizerbergen en Maasduinenlaat. Het rapport beschrijft maatregelen die deze nadelige effecten grotendeels kunnen voorkomen. Denk aan het toepassen van andere staltechnieken. Het rapport stelt daarom voor om hiervoor planregels op te nemen.

Het rapport maakt nog onvoldoende duidelijk of veehouderijbedrijven – al dan niet met andere staltechnieken –gebruik kunnen maken van de totale uitbreidingsruimte die het bestemmingsplan biedt, zonder nadelige effecten op kwetsbare natuur. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op dit punt aan te vullen voordat de gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Loes Geelen, PhD
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gemert-Bakel

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 05 feb 2018