3305. Buitendijks recreatieplan Ketelhaven, Dronten

De gemeente Dronten wil een buitendijks recreatiegebied aan de noordzijde van Ketelhaven mogelijk maken. In dit plan worden nieuwe havenligplaatsen aangelegd, nieuwe recreatiewoningen gebouwd en komen er extra voorzieningen en parkeerplekken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voordat de gemeenteraad besluit zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2018 Kennisgeving MER
19-04-2018 Ter inzage legging MER
19-06-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat zien wat de milieugevolgen zijn van het recreatieplan. Daarnaast zijn in het rapport een aantal maatregelen beschreven om negatieve milieueffecten te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld om de vleermuizen in het gebied te beschermen. 
De Commissie mist in het rapport nog belangrijke milieu-informatie. Een voorbeeld hiervan is het effect van het plan op watervogels door verstoring van hun rustplaatsen. Daarnaast is niet voldoende in beeld is gebracht of de waterkwaliteit wordt beïnvloed door de steigers en strekdammen. Ook kunnen de nieuwe appartementencomplexen vanwege hun hoogte mogelijk het zicht op werelderfgoedgebied Schokland beïnvloeden. Dit is nog niet uitgewerkt. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over het plan. Hierdoor kan nog met deze informatie rekening gehouden worden. De gemeente neemt deze aanbevelingen over en is voornemens deze aanvullende informatie door de Commissie te laten beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
Rob Vrolijks
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dronten

Bevoegd gezag
Gemeente Dronten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250

Bijgewerkt op: 15 feb 2024