3501. Uitbreiding bedrijventerrein Zevenhont te Genemuiden

De gemeente Zwartewaterland wil het bedrijventerrein Zevenhont te Genemuiden aan de oost- en zuidkant uitbreiden met in totaal 32 hectare (netto). De uitbreiding is onder andere bedoeld om de groei en de clustering mogelijk te maken van de tapijtindustrie die al op het terrein aanwezig is. Daarvoor moet de gemeente de bestemming van het nu nog agrarische gebied aanpassen, moeten vergunningen worden verleend en wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Zwartewaterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 06 okt 2020