3501. Uitbreiding bedrijventerrein Zevenhont te Genemuiden

De gemeente Zwartewaterland wil bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden aan de oost- en zuidkant met ongeveer 40 hectare uitbreiden en er een (tijdelijk) zonnepark van 10 hectare realiseren. De uitbreiding is onder andere bedoeld voor groei en clustering van de tapijtindustrie op het bedrijventerrein. Voordat de gemeenteraad van Zwartewaterland besluit over het plan zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-01-2022 Ter inzage legging MER
06-01-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-04-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uitbreiding van het bedrijventerrein heeft negatieve effecten op de verkeerssituatie, geluid, natuur en landschap, blijkt uit het milieueffectrapport. Het rapport laat nog onvoldoende de kansen zien die het project biedt om de negatieve effecten te beperken en om de duurzaamheidambities (energie, klimaat) te realiseren. Ook kansen voor verbetering van de biodiversiteit ontbreken nog. Onderzoek of negatieve effecten omgebogen kunnen worden naar positieve effecten, bijvoorbeeld met de aanleg van groen en water, adviseert de Commissie. De Commissie vindt ook dat nog niet duidelijk is waarom de extra 40 hectare bedrijventerrein nodig is en waarom andere locaties in de regio hiervoor niet geschikt zijn. Omdat de uitbreiding grote effecten op de omgeving heeft, is een goede onderbouwing belangrijk. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas te besluiten over het plan. De gemeente neemt dit advies over.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gevolgen voor de leefomgeving en het landschap bij uitbreiding van Zevenhont zijn nog niet vergeleken met de gevolgen van uitbreiden op andere locaties in de regio. Mogelijk blijven hierdoor locaties buiten beeld die vanuit milieuoogpunt gunstiger zijn. Het rapport moet onderbouwen waarom uitbreiding niet ook op andere beschikbare terreinen mogelijk is. Dat is belangrijk omdat Zevenhont in het waardevolle Nationaal Landschap IJsseldelta ligt, met kwetsbare natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Marcel Klinge
ir. Ruud Westerhof
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zwartewaterland
Condor Group / Vebe Floorcoverings B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Zwartewaterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 07 apr 2022