3524. Klaverblad Noordoost Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil langs de A7 ten noordoosten van de kern Heerenveen 40 ha bedrijventerrein, 30 ha zonneweide en 50 ha natuurinclusieve landbouw realiseren (plan Klaverblad Noordoost). Voor het nieuwe bestemmingsplan of omgevingsplan voor Klaverblad Noordoost wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Op dit moment werkt de Commissie aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. bc. R. Bruinsma
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerenveen

Bevoegd gezag
Gemeente Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 17 nov 2020