3549. Bestemmingsplan en kernenergiewetvergunning PALLAS te Petten

Procedure en adviezen

Toetsing
20-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. L. Besselink
dhr. dr. H. Slaper
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 30 apr 2021