3551. NAM-Monitoringsprogramma Waddenwinningen 2020-2026

De NAM heeft het ‘Monitoringsprogramma Waddenwinningen 2020-2026’ opgesteld. Daarin is vermeld wat de rol van de verschillende onderdelen van de monitoring is in het toetsen van de mogelijke effecten van gaswinning op de beschermde natuurwaarden van de Waddenzee en het Lauwersmeer. Het gaat daarbij om de gaswinning die plaatsvindt vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Het Ministerie EZK heeft de Auditcommissie Monitoring gaswinning Waddenzee gevraagd advies uit te brengen over het Monitoringsprogramma.

Procedure en adviezen

Advies Waddenwinningen 2020-2026
05-03-2021 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. J.A. van Dalfsen
dhr. dr. F.H. Everts
mw. mr. dr. A. Freriks
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. prof. dr. ir. A. Stein
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 26 apr 2021